Idiomes

Avís legal


Preguem llegiu atentament les següents condicions generals. L'ús d’aquest lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions en la versió publicada en el moment d'accés de l'usuari, sense perjudici de les condicions particulars que es poguessin aplicar a alguns dels serveis concrets del lloc web.

TITULARITAT
La titularitat de www.i-moments.com pertany a la societat AP PHOTO INDUSTRIES, SL (en endavant "la Societat"), amb domicili a Ronda Indústria 48, 08210 Barberà del Vallès. CIF: B61976429. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona TOM: 31.730, FOLI: 94, FULL: B-194.880.
         
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de la Societat i, per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte per a ús personal i privat. Igualment, tots els noms comercials, imatges i fotografies, marques o signes distintius de qualsevol classe de continguts en les pàgines web de www.i-moments.com, són propietat dels seus propietaris legítims i estan protegits per llei. Qualsevol ús indegut que se’n faci per persona diferent del seu titular legítim podrà ser perseguit de conformitat amb la legislació vigent. Els drets de propietat intel lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquest lloc web. Només per a ús personal i privat es permet descarregar-ne els continguts o copiar-ne o imprimir-ne qualsevol pàgina. Queda prohibit reproduir-ne, transmetre’n, modificar-ne o suprimir-ne la informació, contingut o advertiments sense la prèvia autorització escrita de la Societat.

CONTINGUT DEL LLOC WEB I ENLLAÇOS
La Societat no es responsabilitza del mal ús que es realitzi dels continguts de les seves pàgines web, i serà responsabilitat exclusiva de la persona que hi accedeixi o els utilitzi. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les que s’hi pugui accedir per enllaços (links) o cercadors de les pàgines web de la Societat. La presència d'enllaços (links) a les seves pàgines té finalitat merament informativa i en cap cas se’n suposa suggeriment, invitació o recomanació.

La Societat es reserva el dret a modificar, suspendre, cancel lar o restringir el contingut del web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ell, sense necessitat de previ avís.

La Societat no serà mai responsable de cap tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses, que procedeixin o no de l'ús del web, de la informació adquirida o accedida per o a través d'ell, de virus informàtics, d’errades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió, o d’errors en la línea. L'ús d’aquest web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constitueix un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats poden ocórrer. 

Queda prohibit transmetre o enviar a través del web qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin drets de la Societat o de tercers. 

En algunes ocasions, aquest web utilitza cookies, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent informació:

1. Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar el lloc web.
2. Disseny de continguts que l'usuari va escollir a la seva primera visita al web.
3. Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides.

L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de l’opció corresponent en el seu programa navegador. Tot i això, l’usuari ha de tenir en compte que desactivant-les pot impedir el bon funcionament de la pàgina.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
La Societat no es responsabilitza dels errors tipogràfics, formals o numèrics eventuals que pugui contenir el lloc web, ni de l'exactitud de la informació que contingui. La Societat entén que els usuaris que contractin serveis a través del lloc web www.i-moments.com reconeixen ser majors d'edat. La contractació duta a terme per menors d'edat requereix l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de la contractació duta a terme pels menors al seu càrrec. Seran els menors d'edat els que hagin de demanar el consentiment necessari per a procedir a la contractació.

En cas que al formulari s'hi hagi d'incloure dades de caràcter personal referents a persona física diferent de la que efectua la comanda, el sol.licitant es compromet, amb caràcter previ a la seva inclusió, a informar-lo de tots els extrems continguts en aquesta clàusula d’informació sobre protecció de dades i confidencialitat.

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
AP PHOTO compleix, en tot moment i amb diligència, amb les obligacions establertes per la Llei Orgànica del 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD).

Les dades de caràcter personal recollides a través del web seran incorporades a fitxers automatitzats -degudament inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades-, el responsable dels quals és AP PHOTO, amb la finalitat d'elaborar i gestionar comandes, sol·licituds, suggeriments, reclamacions, observacions i qualsevol relació sorgida amb la Societat. A més, podran ser usades per a remetre-us informació sobre productes, descomptes i promocions relacionats amb l'activitat d'AP PHOTO.

AP PHOTO ha signat acords amb diferents distribuïdors per a la comercialització dels productes de la pàgina web i-moments. Per això, en el moment del registre, les vostres dades podrien ser incorporades a un fitxer de titularitat del distribuïdor triat, amb la finalitat de gestionar la seva comanda i, si escau, l’enviament.

En qualsevol cas, podreu exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel.lació d’acord amb la LOPD dirigint-se a AP PHOTO INDUSTRIES SL, amb domicili a Ronda Indústria 48, 08210 Barberà del Vallès, o bé a través de la direcció lopd@i-moments.es.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES
Amb caràcter general les relacions de la societat amb els seus clients derivades de la prestació dels productes i serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Productes

SABER MÉS